Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • Административно обслужване

 • Този портал е създаден с цел да подпомага гражданите и организациите и да предоставя възможност за подаване на типови документи по електронен път към Администрация на президента. За успешна работа с портала е необходима регистрация с актуални и достоверни данни за контакт. Относно въпроси, свързани с техническа помощ при работа с портала, можете да се обръщате към г-н Йордан Балев на тел. 02 9239 167 или Y.Balev@president.bg.

 • 1
  Молба
  2
  Жалба
  3
  Искане
  4
  Заявление по реда на ЗДОИ
  5
  Заявление за стаж към Администрацията